Menu & Search

René van der Rijst – De terugkeer van het wonder

Sinds de Verlichting is het moeilijk geworden om in wonderen te geloven vanwege hun singuliere karakter. In de recente filosofie echter is een ‘terugkeer van het wonder’ zichtbaar onder de naam ‘gebeurtenis’. Met behulp van de opvattingen van Alain Badiou en Slavoj Žižek over de gebeurtenis wordt geprobeerd nieuw licht te werpen op de kwestie van het wonder. Buiten de kaders van de Verlichting, die rationaliteit en continuïteit benadrukken en uitgaan van een scherpe tegenstelling tussen transcendentie en immanentie, denken Badiou en Žižek de gebeurtenis niet vanuit haar oorzaak, maar vanuit haar effect. De gebeurtenis sticht waarheid.

 

 

Type your search keyword, and press enter to search