Menu & Search

Geloof als innerlijke keuze

Over de kerkelijke, religieuze en maatschappelijke implicaties van individualisering. Sipco Vellenga, in: NTT 68/4, winter 2014.   Lange tijd werd het vakgebied van de godsdienstsociologie gedomineerd door de secularisatiethese die er – simpel gezegd – vanuit gaat dat religie en moderniteit elkaar slecht verdragen en processen van modernisering op termijn onvermijdelijk gepaard gaan met een […]

Lees verder

Diversiteit in het onderwijs van het NT

Over het nut van biografische, levensbeschouwelijke en culturele diversiteit. Peter-Ben Smit, in: NTT 68/3, najaar 2014.   Wanneer men spreekt over ‘diversiteit’ in verband met het Nieuwe Testament, heeft dit meestal betrekking op verscheidenheid in het vroege christendom. Daarbij komt het dan dikwijls tot een heftig debat, dat wetenschappelijke en existentiële gevoeligheden aan het licht […]

Lees verder
Page 4 of 4 1 2 3 4
Type your search keyword, and press enter to search