Menu & Search

Moslims en medische behandeling

George Muishout & Ronald Kroon, in: NTT 70/1, voorjaar 2016 Moslims en medische behandeling: Een oriëntatie op de ethisch-juridische status van behandeling binnen de (soennitisch-) islamitische traditie Hoewel Nederland een scheiding van kerk en staat kent, betekent dit niet dat hiermee de zichtbaarheid en de rol van religie in het publieke domein is verdwenen. De […]

Lees verder

Moeten we tegen natuurlijke theologie zijn?

René Woudenberg, in: NTT 69/4, winter 2015.   In de Nederlandse context is door christentheologen maar ook door christenfilosofen voornamelijk negatief gesproken over ‘de God van de filosofen’. Tegenover ‘de God van de filosofen’ plaatsten en plaatsen zij doorgaans ‘de God van Abraham, Isaac en Jacob’, of ‘de God van Pascal’ (immers, het was Pascal […]

Lees verder

Was de ark van Noach een ronde boot?

Bob Becking en Meindert Dijkstra, in NTT 69/3, herfst 2015. Krantenbericht als aanleiding Op 1 januari 2010 verscheen op de website van de Britse kwaliteitskrant The Guardian een interessant cultuur-historisch artikel. Daarin werd melding gemaakt van de ontcijfering door de curator Irving Finkel van een 37 eeuwen oud kleitablet, met daarbij een bijzonder detail over […]

Lees verder

Het geding om de historiciteit van Jezus

Edward van der Kaaij in perspectief. Bert Jan Lietaert Peerbolte, in NTT 69/2, zomer 2015.   In diverse kerkelijke en andere media heeft de publicatie van een boek door ds. Edward van der Kaaij de nodige aandacht getrokken.1 Van der Kaaij is tot het inzicht gekomen dat Jezus nimmer als historische figuur bestaan heeft, maar […]

Lees verder

Een wandelgids bij het leven

Een analytische evaluatie van de Christelijke Dogmatiek. Rik Peels, in NTT 69/1, voorjaar 2015.   Bij de presentatie van de Christelijke Dogmatiek op 18 oktober 2012 verwoordde Kees van der Kooi zijn visie en die van zijn coauteur, Gijsbert van den Brink, op de taak van de dogmatiek als volgt: Het is als een wandelgids […]

Lees verder

Geloof als innerlijke keuze

Over de kerkelijke, religieuze en maatschappelijke implicaties van individualisering. Sipco Vellenga, in: NTT 68/4, winter 2014.   Lange tijd werd het vakgebied van de godsdienstsociologie gedomineerd door de secularisatiethese die er – simpel gezegd – vanuit gaat dat religie en moderniteit elkaar slecht verdragen en processen van modernisering op termijn onvermijdelijk gepaard gaan met een […]

Lees verder

Diversiteit in het onderwijs van het NT

Over het nut van biografische, levensbeschouwelijke en culturele diversiteit. Peter-Ben Smit, in: NTT 68/3, najaar 2014.   Wanneer men spreekt over ‘diversiteit’ in verband met het Nieuwe Testament, heeft dit meestal betrekking op verscheidenheid in het vroege christendom. Daarbij komt het dan dikwijls tot een heftig debat, dat wetenschappelijke en existentiële gevoeligheden aan het licht […]

Lees verder
Page 4 of 4 1 2 3 4
Type your search keyword, and press enter to search