Menu & Search

Kim Knott – The Study of Religion in the UK in its Institutional Context

How has the study of religion in the UK been shaped by its institutional contexts? Consideration is given to the Christian and secular foundations of universities and higher education colleges, the relationship of theology and religious studies, and the impact of institutional structures and drivers associated with teaching and research. The formation of ‘TRS’ as […]

Lees verder

Joke Spaans – Theology, Religious Studies and Church History

The recent Report of the KNAW-research committee describes the extreme fragmentation of the field of Theology and Religious Studies in the Netherlands. This has negative consequences for the visibility and viability of research. This article focuses on Church History and the various ways it has been conceptualised in various environments. It argues that Church History […]

Lees verder

Arie L. Molendijk – The Study of Religion in the Netherlands

This essay outlines the major issues and tensions in the field of theology and religious studies in the Netherlands. The institutional variety of the field is huge and one of the reasons why it is hard to come to fruitful cooperation. Moreover, as one research assessment formulates it, ‘the research landscape of theology and religious […]

Lees verder

Jack Barentsen – Van ambtstheologie naar leiderschapsdiscours: zoektocht naar een nieuwe visie op religieus leiderschap

Vanwege ingrijpende maatschappelijke veranderingen is religieus leiderschap veranderd van godsdienstige vertegenwoordiging naar pastorale therapie naar organisatie leiderschap. Traditionele ambtstheologie heeft nog weinig zeggingskracht, terwijl pastores functioneren als professional te midden van vele pastorale vrijwilligers. Nieuwe inzichten vanuit de organisatie- en bestuurswetenschappen blijken goede inzichten te verschaffen in deze dynamieken. Wetenschappers en pastores zoeken naar nieuwe […]

Lees verder

Nico den Bok – De wil als sleutel tot de christologie

In de laatste decennia heeft naturalisme, de visie dat alles volgens complexe natuurlijke processen verloopt zodat de vrije wil als een illusoir fenomeen beschouwd moet worden, in het intellectuele klimaat van het Westen aan invloed gewonnen. Dit artikel gaat op deze kwestie in vanuit een ongewone invalshoek: de bijna vergeten discussie over de wil(len) van […]

Lees verder

René van der Rijst – De terugkeer van het wonder

Sinds de Verlichting is het moeilijk geworden om in wonderen te geloven vanwege hun singuliere karakter. In de recente filosofie echter is een ‘terugkeer van het wonder’ zichtbaar onder de naam ‘gebeurtenis’. Met behulp van de opvattingen van Alain Badiou en Slavoj Žižek over de gebeurtenis wordt geprobeerd nieuw licht te werpen op de kwestie […]

Lees verder

Rein Brouwer – Paul Tillich als legerpredikant in de Eerste Wereldoorlog

Paul Tillich served his country and his Emperor voluntarily as chaplain during the Great War. He experienced some of the worst battles as a chaplain, and suffered himself from the mental effects of destruction caused by the war. Nevertheless, he remained on his post. During those four years, he performed worship and preached the gospel. […]

Lees verder

Verwantschap – tussen theologie en antropologie

Petruschka Schaafsma, in: NTT 70/2, zomer 2016 Waarom hebben theologie, religiewetenschappen en andere wetenschappen elkaar inhoudelijk nodig? Om die vraag draait het in deze bijdrage. Ik wil hem beantwoorden komend vanuit de systematische theologie en in het bijzonder de ethiek. Aan de hand van mijn huidige onderzoeksterrein, dat van de ethische bezinning op familie, wil […]

Lees verder
Page 3 of 4 1 2 3 4
Type your search keyword, and press enter to search