Menu & Search

Jack Barentsen – Van ambtstheologie naar leiderschapsdiscours: zoektocht naar een nieuwe visie op religieus leiderschap

Vanwege ingrijpende maatschappelijke veranderingen is religieus leiderschap veranderd van godsdienstige vertegenwoordiging naar pastorale therapie naar organisatie leiderschap. Traditionele ambtstheologie heeft nog weinig zeggingskracht, terwijl pastores functioneren als professional te midden van vele pastorale vrijwilligers. Nieuwe inzichten vanuit de organisatie- en bestuurswetenschappen blijken goede inzichten te verschaffen in deze dynamieken. Wetenschappers en pastores zoeken naar nieuwe […]

Lees verder

Nico den Bok – De wil als sleutel tot de christologie

In de laatste decennia heeft naturalisme, de visie dat alles volgens complexe natuurlijke processen verloopt zodat de vrije wil als een illusoir fenomeen beschouwd moet worden, in het intellectuele klimaat van het Westen aan invloed gewonnen. Dit artikel gaat op deze kwestie in vanuit een ongewone invalshoek: de bijna vergeten discussie over de wil(len) van […]

Lees verder

René van der Rijst – De terugkeer van het wonder

Sinds de Verlichting is het moeilijk geworden om in wonderen te geloven vanwege hun singuliere karakter. In de recente filosofie echter is een ‘terugkeer van het wonder’ zichtbaar onder de naam ‘gebeurtenis’. Met behulp van de opvattingen van Alain Badiou en Slavoj Žižek over de gebeurtenis wordt geprobeerd nieuw licht te werpen op de kwestie […]

Lees verder

Rein Brouwer – Paul Tillich als legerpredikant in de Eerste Wereldoorlog

Paul Tillich served his country and his Emperor voluntarily as chaplain during the Great War. He experienced some of the worst battles as a chaplain, and suffered himself from the mental effects of destruction caused by the war. Nevertheless, he remained on his post. During those four years, he performed worship and preached the gospel. […]

Lees verder

Verwantschap – tussen theologie en antropologie

Petruschka Schaafsma, in: NTT 70/2, zomer 2016 Waarom hebben theologie, religiewetenschappen en andere wetenschappen elkaar inhoudelijk nodig? Om die vraag draait het in deze bijdrage. Ik wil hem beantwoorden komend vanuit de systematische theologie en in het bijzonder de ethiek. Aan de hand van mijn huidige onderzoeksterrein, dat van de ethische bezinning op familie, wil […]

Lees verder

Moslims en medische behandeling

George Muishout & Ronald Kroon, in: NTT 70/1, voorjaar 2016 Moslims en medische behandeling: Een oriëntatie op de ethisch-juridische status van behandeling binnen de (soennitisch-) islamitische traditie Hoewel Nederland een scheiding van kerk en staat kent, betekent dit niet dat hiermee de zichtbaarheid en de rol van religie in het publieke domein is verdwenen. De […]

Lees verder

Moeten we tegen natuurlijke theologie zijn?

René Woudenberg, in: NTT 69/4, winter 2015.   In de Nederlandse context is door christentheologen maar ook door christenfilosofen voornamelijk negatief gesproken over ‘de God van de filosofen’. Tegenover ‘de God van de filosofen’ plaatsten en plaatsen zij doorgaans ‘de God van Abraham, Isaac en Jacob’, of ‘de God van Pascal’ (immers, het was Pascal […]

Lees verder

Was de ark van Noach een ronde boot?

Bob Becking en Meindert Dijkstra, in NTT 69/3, herfst 2015. Krantenbericht als aanleiding Op 1 januari 2010 verscheen op de website van de Britse kwaliteitskrant The Guardian een interessant cultuur-historisch artikel. Daarin werd melding gemaakt van de ontcijfering door de curator Irving Finkel van een 37 eeuwen oud kleitablet, met daarbij een bijzonder detail over […]

Lees verder

Het geding om de historiciteit van Jezus

Edward van der Kaaij in perspectief. Bert Jan Lietaert Peerbolte, in NTT 69/2, zomer 2015.   In diverse kerkelijke en andere media heeft de publicatie van een boek door ds. Edward van der Kaaij de nodige aandacht getrokken.1 Van der Kaaij is tot het inzicht gekomen dat Jezus nimmer als historische figuur bestaan heeft, maar […]

Lees verder

Een wandelgids bij het leven

Een analytische evaluatie van de Christelijke Dogmatiek. Rik Peels, in NTT 69/1, voorjaar 2015.   Bij de presentatie van de Christelijke Dogmatiek op 18 oktober 2012 verwoordde Kees van der Kooi zijn visie en die van zijn coauteur, Gijsbert van den Brink, op de taak van de dogmatiek als volgt: Het is als een wandelgids […]

Lees verder
Page 3 of 4 1 2 3 4
Type your search keyword, and press enter to search