Menu & Search

Over NTT

NTT Journal for Theology and the Study of Religion verschaft viermaal per jaar wetenschappelijke artikelen over wisselende onderwerpen vanuit alle theologische disciplines, met soms Engels- of Duitstalige bijdragen. In de vorm van recensies worden daarnaast tevens belangwekkende – ook internationale – uitgaven onder de aandacht gebracht.

NTT Journal for Theology and the Study of Religion wordt uitgegeven door de docenten van de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel en de Protestantse Theologische Universiteit.

 

Redactie

 

Prof.dr. Marcel Sarot, Tilburg School of Catholic Theology TiU, Postbus 80101, 3508 TC Utrecht, E-mail: M.Sarot@uvt.nl – Systematische theologie – Hoofdredacteur

Martijn Stoutjesdijk MA, Tilburg School of Catholic Theology TiU, Postbus 80101, 3508 TC Utrecht, E-mail: redactieNTT@rug.nl – Redactiesecretaris

Dr. Bärry Hartog, Protestantse Theologische Universiteit, Postbus 11069, 9700 CB Groningen, E-mail: p.b.hartog@pthu.nl – Secretaris voor de boekenrubriek

Dr. Yaser Ellethy, Faculteit der Godgeleerdheid VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, E-mail:  y.ellethy@vu.nl – Islamstudies

Prof.dr. Christoph Jedan, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap RUG, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK, Groningen, E-mail: c.jedan@rug.nl – Ethiek

Prof.dr. Willie L. van der Merwe, Faculteit der Godgeleerdheid VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, E-mail: wl.van_der_merwe@th.vu.nl – Wijsbegeerte

Prof.dr. Arie L. Molendijk, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap RUG, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK Groningen, E-mail: a.l.molendijk@rug.nl – Kerk- en dogmengeschiedenis

Prof.dr. Wido van Peursen, Faculteit der Godgeleerdheid VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, E-mail: w.t.van.peursen@vu.nl – Oude Testament

Dr. Ciska Stark, Protestantse Theologische Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, E-mail: fstark@pthu.nl – Praktische theologie

Prof.dr. Peter J. Tomson, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven, Charles Deberiotstraat 26 bus 3101, B-3000 Leuven, E-Mail: peter.tomson@theo.kuleuven.be – Nieuwe Testament en Judaica

Dr. Sipco J. Vellenga, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap RUG, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK Groningen, E-mail: s.j.vellenga@rug.nl – Sociale wetenschappen

Prof.dr. Eric Venbrux, Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen RU, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, E-mail: e.venbrux@ftr.ru.nl – Vergelijkende godsdienstwetenschap

 

Redactiesecretariaat NTT Journal for Theology and the Study of Religion: Martijn Stoutjesdijk MA, Tilburg School of Catholic Theology TiU, Postbus 80101, 3508 TC Utrecht, E-mail: redactieNTT@rug.nl.

 

Recensie-exemplaren kunnen gezonden worden naar dr. Bärry Hartog, Protestantse Theologische Universiteit, Postbus 11069, 9700 CB Groningen, E-mail: p.b.hartog@pthu.nl.

 

Type your search keyword, and press enter to search