Menu & Search

Nico den Bok – De wil als sleutel tot de christologie

In de laatste decennia heeft naturalisme, de visie dat alles volgens complexe natuurlijke processen verloopt zodat de vrije wil als een illusoir fenomeen beschouwd moet worden, in het intellectuele klimaat van het Westen aan invloed gewonnen. Dit artikel gaat op deze kwestie in vanuit een ongewone invalshoek: de bijna vergeten discussie over de wil(len) van Christus. Het laat zien dat de klassieke christelijke theologie in de loop van haar ontwikkeling ertoe gekomen is om een niet-naturalistische visie op de menselijke natuur te articuleren, door te stellen dat tot de natuur die door de tweede goddelijke persoon is aangenomen een menselijke wil met echte keuzevrijheid behoort. Theologisch betekent dit onder meer, pace een hoofdstroom van moderne en postmoderne orthodoxie, dat zelfs in de christologie de menselijke natuur niet gezien kan worden als een louter ‘instrument’ van God en zijn wil.

 

 

Type your search keyword, and press enter to search