Menu & Search

Jack Barentsen – Van ambtstheologie naar leiderschapsdiscours: zoektocht naar een nieuwe visie op religieus leiderschap

Vanwege ingrijpende maatschappelijke veranderingen is religieus leiderschap veranderd van godsdienstige vertegenwoordiging naar pastorale therapie naar organisatie leiderschap. Traditionele ambtstheologie heeft nog weinig zeggingskracht, terwijl pastores functioneren als professional te midden van vele pastorale vrijwilligers. Nieuwe inzichten vanuit de organisatie- en bestuurswetenschappen blijken goede inzichten te verschaffen in deze dynamieken. Wetenschappers en pastores zoeken naar nieuwe visies op religieus leiderschap om overweg te kunnen met de uitdagingen van een pluralistische postmoderne maatschappij. Deze nieuwe visies presenteren de religieuze leider als interpretatieve leider, als missionaire leider of entrepreneur, als identiteitsleider, en als publieke leider. Verder onderzoek is nodig om deze visies van een gedegen fundament te voorzien.

 

Type your search keyword, and press enter to search