Menu & Search

Abonneren

Soort Prijs (2017)
Proefabonnement 2 nummers voor € 27,50 (alleen geldig voor Nederland en indien u in de afgelopen twaalf maanden geen (proef)abonnement op NTT gehad hebt) Bestellen
Abonnement De eerste 2 uitgaven ontvangt u gratis bij een nieuw abonnement in Nederland!
Voor een volledig jaarabonnement:
– betaling in 1 keer: € 65,-
– betaling in 1 keer via machtiging € 64,-
– betaling in 2 termijnen: 2 x € 34,50
(betaling in twee termijnen alleen bij machtiging)
Bestellen
Studentenabonnement Studenten (in Nederland en België – kopie studentenkaart sturen bij aanmelding)
Betaling in 1 termijn: € 34,00
Betaling via machtiging € 33,00
Betaling in 2 termijnen: 2 x € 17,50
(betaling in twee termijnen alleen bij machtiging)
Bestellen
Instituut € 107,- Bestellen
Abonnement buitenland € 83,50 Bestellen
Los nummer € 16,99 (excl. verzendkosten) Bestellen

 

Een abonnement op dit tijdschrift kan elk gewenst moment ingaan. Na het eerste jaar wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie maanden. Opzeggingen kunnen te allen tijde worden gedaan, schriftelijk, per e-mail of telefonisch. Als moment van opzeggen geldt het moment waarop de opzegging de abonnementenadministratie heeft bereikt. Tijdige opzegging waarbij aangegeven is per wanneer het abonnement moet stoppen, voorkomt stilzwijgende voortzetting en leidt niet tot voortijdige beëindiging.

Adreswijzigingen graag vier weken van tevoren, onder vermelding van het oude én nieuwe adres.

 

Type your search keyword, and press enter to search