Menu & Search

Verwantschap tussen theologie en antropologie

Petruschka Schaafsma, in: NTT 70/2, zomer 2016 Waarom hebben theologie, religiewetenschappen en andere wetenschappen elkaar inhoudelijk nodig? Om die vraag draait het in deze bijdrage. Ik wil hem beantwoorden komend vanuit de systematische theologie en in het bijzonder de ethiek. Aan de hand van mijn huidige onderzoeksterrein, dat van de ethische bezinning op familie, wil […]

Lees verder

Moslims en medische behandelingen

eorge Muishout & Ronald Kroon, in: NTT 70/1, voorjaar 2016 Moslims en medische behandeling: Een oriëntatie op de ethisch-juridische status van behandeling binnen de (soennitisch-) islamitische traditie Hoewel Nederland een scheiding van kerk en staat kent, betekent dit niet dat hiermee de zichtbaarheid en de rol van religie in het publieke domein is verdwenen. De […]

Lees verder

Moeten we tegen natuurlijke theologie zijn?

René Woudenberg, in: NTT 69/4, winter 2015. In de Nederlandse context is door christentheologen maar ook door christenfilosofen voornamelijk negatief gesproken over ‘de God van de filosofen’. Tegenover ‘de God van de filosofen’ plaatsten en plaatsen zij doorgaans ‘de God van Abraham, Isaac en Jacob’, of ‘de God van Pascal’ (immers, het was Pascal die […]

Lees verder

Was de ark van Noach een ronde boot?

Edward van der Kaaij in perspectief. Bert Jan Lietaert Peerbolte, in NTT 69/2, zomer 2015. In diverse kerkelijke en andere media heeft de publicatie van een boek door ds. Edward van der Kaaij de nodige aandacht getrokken.1 Van der Kaaij is tot het inzicht gekomen dat Jezus nimmer als historische figuur bestaan heeft, maar een […]

Lees verder

Het geding om de historiciteit van Jezus

Edward van der Kaaij in perspectief. Bert Jan Lietaert Peerbolte, in NTT 69/2, zomer 2015. In diverse kerkelijke en andere media heeft de publicatie van een boek door ds. Edward van der Kaaij de nodige aandacht getrokken.1 Van der Kaaij is tot het inzicht gekomen dat Jezus nimmer als historische figuur bestaan heeft, maar een […]

Lees verder

Een wandelgids bij het leven

Over de kerkelijke, religieuze en maatschappelijke implicaties van individualisering. Sipco Vellenga, in: NTT 68/4, winter 2014. Lange tijd werd het vakgebied van de godsdienstsociologie gedomineerd door de secularisatiethese die er – simpel gezegd – vanuit gaat dat religie en moderniteit elkaar slecht verdragen en processen van modernisering op termijn onvermijdelijk gepaard gaan met een afnemend […]

Lees verder

Geloof als innerlijke keuze

Over de kerkelijke, religieuze en maatschappelijke implicaties van individualisering. Sipco Vellenga, in: NTT 68/4, winter 2014. Lange tijd werd het vakgebied van de godsdienstsociologie gedomineerd door de secularisatiethese die er – simpel gezegd – vanuit gaat dat religie en moderniteit elkaar slecht verdragen en processen van modernisering op termijn onvermijdelijk gepaard gaan met een afnemend […]

Lees verder

Diversiteit in het onderwijs van het NT

Over het nut van biografische, levensbeschouwelijke en culturele diversiteit. Peter-Ben Smit, in: NTT 68/3, najaar 2014. Wanneer men spreekt over ‘diversiteit’ in verband met het Nieuwe Testament, heeft dit meestal betrekking op verscheidenheid in het vroege christendom. Daarbij komt het dan dikwijls tot een heftig debat, dat wetenschappelijke en existentiële gevoeligheden aan het licht brengt, […]

Lees verder
Type your search keyword, and press enter to search